خط تولید

مزایای ما

الف) فناوری پیشرفته دستگاه کشش سرد
ب) دستگاه آنیل پیشرفته
ج) خاصیت مکانیکی بهتر
د) ابعاد دقیق تر
ه) روش بازرسی کامل و تجهیزات بازرسی و غیره
 

Shandong Hongqiao Energy Equipment Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0Shandong Hongqiao Energy Equipment Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 1

پیام بگذارید